EUROMILK, a. s. KUKKONIA symbolizuje prírodu, tradíciu a kvalitu

EUROMILK, a. s., patrí medzi významných slovenských producentov mlieka a mliečnych výrobkov. Od ostatných spracovateľov mlieka sa tento podnik odlišuje aj tým, že spracováva mlieko z vlastných fariem. V  sú­ časnej neľahkej pozícii slovenského poľnohospodárstva a  potravinárstva, ktoré sú zmietané mliečnou krízou, si EUROMILK, a. s., úspešne razí vlastnú cestu k produkcii kvalitných potravín. Tomuto cieľu má napomôcť aj zavedenie prémiovej značky KUKKONIA, ktorá zákazníkovi garantuje regionálny pôvod, použitie tradičnej receptúry a  v  neposlednom rade aj kvalitu potravín. Tieto aktivity, ako aj celkové fungovanie spoločnosti nám v  rozhovore bližšie predstavil jej riaditeľ Ing. Rastislav Lupták.

Začiatky a  vznik fungovania súčasnej mliekarne siahajú do minulého storočia, kedy bol v  roku 1964 založený štátny podnik Západoslovenské mliekarne n. p. Bratislava vo Veľkom Mederi. Ďalší významný medzník v  histórii spoločnosti predstavovala privatizácia podniku v  roku 1992, kedy bol premenovaný na MEDMILK, a. s., pričom súčasný názov EUROMILK, a. s., sa používa od roku 2001. Od toho roku spoločnosť prešla renováciou, inštaláciou nových technológií, ale aj zmenou majiteľa, a stala sa rodinnou firmou. Spoločnosť dodnes sídli v srdci Žitného ostrova, ktorý je z  hľadiska poľnohospodárstva najúrodnejším regiónom Slovenska s  dlhodobou tradíciou v  samotnej poľnohospodárskej produkcii. Čo sa týka významu medzi producentmi a spracovateľmi mlieka, EUROMILK, a. s., patrí medzi najväčších hráčov na slovenskom trhu. Mesačne spracuje tri milióny litrov surového mlieka. Z  toho veľký podiel, až 37 %, pripadá na mlieko vyprodukované vo vlastných farmách a zvyšok pochádza od miestnych dodávateľov, čo je zároveň aj garanciou pôvodu a  kvality výsledných produktov. Aktuálne spoločnosť zamestnáva 83 zamestnancov a v  minulom roku dosiahol objem jej výroby 28-tisíc ton pri ročnom obrate 20 miliónov eur.

Vaša spoločnosť sa nezameriava len na domáci trh, ale ste úspešní aj v exporte. V akom množstve a forme vyvážate vaše produkty?

Samozrejme, určitá časť našich výrobkov je určená na export, aktuálne na úrovni 30 % z  celkovej produkcie, a  je dôležitou súčasťou našej obchodnej stratégie, avšak spoločnosť EUROMILK, a. s., je silne regionálna s  akcentom na domáci trh. Máme dlhodobú tradíciu v tejto oblasti, na ktorej si zakladáme a  chceme prinavrátiť dôležitosť konzumácie slovenského mlieka a  mliečnych výrobkov prioritne na domáci trh, a to celoplošne.

Okrem predaja mlieka vyrábate aj iné mliečne produkty. Tie sú predávané pod vlastnou obchodnou značkou EUROMILK a najnovšie aj pod prémiovou značkou.

Naša výrobná štruktúra je úzko špecializovaná na trvanlivé mliečne výrobky, maslo, kyslé mliečne výrobky a sušené mliečne pudingy. V  rámci nášho produktového portfólia ponúkame výrobky pod rovnomennou značkou EUROMILK a  prémiovou značkou KUKKONIA. Označenie KUKKONIA je  projekt s  dlhodobou víziou zameraný na komplexnú poľnohospodársku a  regionálnu podporu. Názov značky KUKKONIA je spojený so samotným regiónom, keďže predstavuje jedno z  pôvodných označení pre Žitný ostrov, ktoré vzniklo v období nájazdov Tatárov. Keď sa chceli miestni obyvatelia navzájom varovať pred nepriateľom, začali napodobňovať zvuky žabky kunky červenobruchej, ktorá vydávala zvuk „kuk-kó“. Žitný ostrov je výnimočný svojimi pôdnymi podmienkami a  dostatkom spodných vôd, ktoré sú vynikajúcim predpokladom pre efektívne poľnohospodárstvo. Takto sme boli inšpirovaní aj pri tvorbe značky KUKKONIA, ktorá spája v  sebe prírodu, tradíciu a kvalitu.

Naše portfólio sa postupne rozrastá. Nosným produktom z radu výrobkov KUKKONIE je mlieko v PET fľaši vyrobené na našej unikátnej linke, a je výnimočné aj z hľadiska obsahu tuku. Rozhodli sme sa pre  zavedenie mlieka s  obsahom tuku 2,8 %, čo nie je bežným produktom na slovenskom trhu. Pri výbere tohto produktu sme hľadali kompromis medzi plnotučným a  polotučným mliekom. Ponúkame verziu čerstvého aj trvanlivého mlieka. V sortimente našich výrobkov ďalej figuruje bezlaktózové mlieko, maslo a tvaroh, ktoré sú vyrábané na základe tradičnej receptúry. Vyrábame tiež sušený mliečny puding, ktorý sa na Slovensku stále teší veľkej obľube. Na jeho prípravu je potrebná iba voda a je vhodný aj pre celiatikov. Našimi ďalšími produktmi sú napríklad 20 %-ná smotana na varenie, kyslá smotana, ako aj zákys. Úplnou novinkou je mlieko s kakaovou príchuťou. Tento produkt zaznamenal u spotrebiteľov veľký ohlas, a preto pripravujeme ďalšie novinky v oblasti ochutených mliek.

Súčasná mliečna kríza a zrušenie kvót robia veľké starosti predovšetkým producentom mlieka. Ako vnímate túto situáciu a ako to ovplyvňuje váš závod?

Momentálne takáto situácia nemôže vyhovovať žiadnemu prvovýrobcovi, ako aj samotnému výrobcovi mlieka, a to v celej únii, nakoľko sa zrušili kvóty, ale hlavne keď sa udelilo embargo na vývoz do Ruska. Nastala situácia, keď je v celej EÚ prebytok mlieka. To negatívne pôsobí na prvovýrobcov, ktorým už rok klesá výkupná cena surového mlieka, a takisto sú samotní spracovatelia tlačení do nízkych cien. Jediní, ktorí z  toho momentálne ťažia, sú obchodníci. A ako to ovplyvňuje náš závod? Pre nás je dôležitá poctivá výroba, ale podľa dnešných trhových podmienok sa naše výsledky ťažšie transformujú do kladných čísiel. Niekedy máme pocit, že sme jediní, ale aj napriek tomu sa nevzdá­ vame.

Zahraniční producenti mlieka sú aktívni a dovážajú svoje mliečne produkty aj na slovenský trh. Zároveň bola medializovaná informácia, že pri Nitre má vyrásť závod, ktorý by dokázal spracovať značnú časť slovenskej produkcie mlieka. Na druhej strane však pod tlakom nepriaznivých cien ohlasujú koniec živočíšnej výroby viaceré poľ­ nohospodárske podniky. Ako odhadujete ďalší vývoj v tomto odvetví?

Na Slovensku ide hlavný predaj cez veľké zahraničné reťazce, ktoré sú na trhu najsilnejšie. Cez ne sa k  nám ľahko dostávajú ostatní zahraniční producenti mlieka a mliečnych výrobkov. Naše výrobky, ako aj produkty ostatných slovenských producentov, tlačia niekedy na tak nízke ceny, za ktoré ich nedokážeme ani vyrobiť. Uvediem jednoduchý príklad: Na výrobu kilogramu eidamskej tehly je potrebných 10 litrov mlieka, a jeden liter stojí priemerne 26 centov. Z  Nemecka si  môžete kúpiť tehlu eidamu za 2,5 eur/kg. Každý, kto vie počítať, zistí, že to nepokryje ani cenu surového mlieka. Preto sa snažíme postupne presadiť kvalitou a  tradíciou, pričom momentálne je prvoradou kvalita, a nie kvantita. Tú očakávame neskôr.

Čo sa týka živočíšnej výroby, tak dlhodobo klesajúca cena mlieka núti veľa prvovýrobcov prehodnotiť situáciu produkcie mlieka a  veľa z  nich na Slovensku ohlasuje ukončenie živočíšnej výroby. Jednou z možností na minimalizovanie negatívnych dopadov, ktoré táto situácia môže zapríčiniť, je, aby sa na Slovensku predávali hlavne výrobky vyrobené doma, čo by mal v prvom rade podporiť štát. Avizovaná investícia do spracovateľského závodu pri Nitre podľa môjho názoru nevyrieši súčasné problémy slovenských producentov mlieka.

Do akých sfér putovali vaše najväčšie investície v minulosti a aké sú vaše ďalšie plány?

Máme ambiciózne plány do budúcnosti, ktoré súvisia s  už zavedenou, plne automatizovanou PET linkou KRONES, ktorú sme realizovali v roku 2014. Táto linka je unikátnou v celej strednej a východnej Európe a je určená na plnenie čerstvých a  trvanlivých mliečnych výrobkov, vrátane rozšírenia produktového portfólia. Bez investícií sa nedá existovať. Samotný trh, ako aj spotrebiteľ stále očakávajú niečo nové a hlavne kvalitné. Preto sa budeme postupne snažiť rozšíriť naše portfólio výrobkov, a to hlavne na vý­ robu syrov od mäkkých, polotvrdých až po  tvrdé. Samozrejme, máme pripravené nové výrobky, ktoré sa na Slovensku zatiaľ nevyrábajú ani nepredávajú a  ostatné syry budú takisto odlišné od toho, ako ich doteraz spotrebiteľ poznal. Hlavné slovo pre predpokladaný vývoj nových výrobkov bude mať samotný spotrebiteľ.

Sme hrdí, že patríme medzi slovenských producentov a  spracovateľov mlieka, ktorí sa zameriavajú na presadenie konzumácie domácich výrobkov na slovenskom trhu. Sme rodinná firma, ktorej záleží na budúcnosti tohto odvetvia a  jeho zachovania aj  pre mladšie generácie.  Práve preto je naším cieľom do budúcna pokračovať vo výrobe kvalitných mliečnych výrobkov, ktorými budeme môcť uspokojiť aj najnáročnejších zákazníkov. Rád by som zdôraznil, že kúpou slovenských mliečnych výrobkov zá­ kazník podporuje slovenské farmy produkujúce kvalitné kravské mlieko a  tiež ľudí pracujúcich v  slovenskom poľnohospodárstve, čo pokladám v  dnešnej ťažkej situácii za veľmi dôležité.