Médiá

SOS slovenské mlieko

29.5.2016
Vážený slovenský spotrebiteľ, viete, že na Slovensku sa ročne vyprodukuje okolo 960 tis. ton surového kravského mlieka a máme približne 140 tis. dojníc? Via...

Svetový deň mlieka s Kukkoniou

17.5.2016
Žiaci triedy 3. C Základnej školy Medzilaborecká v Bratislave, spolu s pani učiteľkou Veronikou Mačugovou sa rozhodli, že si na Svetový deň mlieka, ktorý bol 17.5.2016...

Mlieko zo Žitného ostrova chutí lepšie

01.4.2016
Kukkonia – chuť domova. Výroba mlieka a mliečnych výrobkov má na Slovensku dlhodobú tradíciu a je zárukou kvality. Jednou z najdôležitejších zložiek základných potr...